Projekty w ramach EFRR

Firma TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski pragnie poinformować Państwa, iż realizuje projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Projekt pt. "Ochla, Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, Drzonków, Racula - już mają Internet."
Projekt pt. "Wilkanowo, Świdnica, Barcikowice, Cigacice, Zawada, Krępa - już mają Internet"

Działanie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Projekt pt. "Elektroniczna realizacja teleinformatycznych usług biznesowych oraz rozliczeń księgowych w ramach B2B TERRA.NET.PL"

 

Działanie 8.2 2013-2014

Projekt pt. "Elektroniczna realizacja teleinformatycznych usług biznesowych oraz rozliczeń księgowych w ramach B2B TERRA.NET.PL"


Firma TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski w terminie od 01.01.2013 - 31.12.2015 realizowała projekt o charakterze ponadregionalnym pt. "Elektroniczna realizacja teleinformatycznych usług biznesowych oraz rozliczeń księgowych w ramach B2B TERRA.NET.PL"

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Kwota przyznanego dofinansowania pochodzi w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z dotacji celowej tj. z publicznych środków krajowych. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.12.2014 roku.

Cel projektu zakładał rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne tj. wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w ramach trwającej współpracy poprzez dostosowanie systemu informatycznego naszej firmy do systemów informatycznych partnerów z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między zintegrowanymi systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Dedykowany system B2B obejmuje trzy procesy biznesowe:

1. Integrację Usług Rozliczeń Księgowych

2. Integrację Usług Elektronicznej Identyfikacji Należności

3. Integrację Usług Internetowej Telefonii Cyfrowej

 

Zarówno po stronie naszej firmy jak i po stronie partnerów, implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym umożliwiła ograniczenie ponoszonych przez firmy nakładów pracowniczych do realizacji procesów zintegrowanych w ramach dedykowanego systemu B2B.

 

 

 

 

Działanie 8.4 2012-2015

Projekt pt. "Wilkanowo, Świdnica, Barcikowice, Cigacice, Zawada, Krępa - już mają Internet"


Firma TERRA.NET.PL zrealizowała już drugi projekt pt. "Wilkanowo, Świdnica, Barcikowice, Cigacice, Zawada, Krępa - już mają Internet", którego celem jest dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem radiolinii we wskazanych miejscowościach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

Nr projektu POIG.08.04.00-08-065/11

Okres realizacji 01.10.2012-31.03.2015

 

Celem projektu było dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z prędkością min. 2 Mb/s z wykorzystaniem radiolinii na pasmach licencjonowanych i nielicencjonowanych we wskazanych miejscowościach do minimum 100 odbiorców końcowych. Projekt polega na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a społecznością lokalną (obywatelami i przedsiębiorcami).

 


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Nazwa

Prędkość
Pobieranie/Wysyłanie

Cena

Internet Mini do 2Mbps/ do 1Mbps 34,00 zł/mc
Internet Basic II do 5Mbps/do 1,5Mbps 49,20 zł/mc
Internet Standard II do 10Mbps/ do 2Mbps 73,80 zł/mc
Internet VIP II do 15Mbps/do 3Mbps 98,40 zł/mc

 

 

UMOWA ZAWSZE NA CZAS NIEOKREŚLONY!

 

 OPŁATA ZA AKTYWACJĘ tylko 1,23 zł

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

 1. Zakup, instalacja i konfiguracja routera bezprzewodowego 150,00 zł (opłata jednorazowa w przypadku opcji WiFi, gdy klient nie posiada własnego sprzętu).

 2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym cennikiem mają zastosowanie postanowienia Umowy oraz Regulaminu Świadczenia Usługi stałego dostępu do sieci Internet.

 3. Podane ceny zawierają podatek VAT 23% i są cenami brutto.

 

 

Internet szerokopasmowy może już być w Twoim domu!

 

Kontakt w godzinach 08:00 - 20:00

tel. 535 55 66 77 lub 502 51 25 15

 

 

Archiwum - dokumentów do pobrania

Działanie 8.4 2011-2013

Projekt pt. "Ochla, Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, Drzonków, Racula - już mają Internet."


Firma TERRA.NET.PL pragnie poinformować, iż zrealizowała projekt pt. "Ochla, Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, Drzonków, Racula - już mają Internet." W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

Kwota przyznanego dofinansowania w ramach podpisanej umowy w dniu 19.12.2011 nr POIG.08.04.00-08-455/10-00 w 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z dotacji celowej tj. z publicznych środków krajowych.. Wartość uzyskanego dofinansowania przeznaczona została wyłącznie na wydatki inwestycyjne. Realizacja projektu trwała od 01.10.2011 do 31.03.2013 roku.

Celem projektu było dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z prędkością min. 2 Mb/s z wykorzystaniem radiolinii na pasmach licencjonowanych i nielicencjonowanych do min. 80 podmiotów mieszkających na obszarze objętym inwestycją. W ramach dofinansowania projektu firma TERRA.NET.PL utworzyła połączenia szkieletowe oraz punkty dystrybucyjne na terenach objętych wsparciem tj. w miejscowościach Ochla, Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, Drzonków, Racula co umożliwiło powszechną dostępność do szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W ramach projektu została udostępniona w Ochli, Kiełpinie, Jarogniewicach, Jeleniowie, Drzonkowie i Raculi usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem radiolinii.